Ochrana osobních údajů a sběr cookies (GDPR)

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ (DÁLE JEN „GDPR“)

 

Vaše osobní údaje zpracováváme my nebo společnosti, kterým věříme, za účelem zpracování i dokončení vaší objednávky, provozu a propagace obchodu Zapleteno a informování o novinkách či aktivitách, které s ním přímo souvisí. Seznam jednotlivých společností, které by v přímé souvislosti s provozem tohoto obchodu mohly být zpracovateli vašich osobních údajů, najdete (vč. příslušných smluv) níže.

 

Ochrana osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost ZAPLETENO, s.r.o., IČ 14412616

 

 1. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Zapleteno (prodejna), Pekařská 50, Brno 60200

email: info(dot)zapleteno.cz

telefon: 775 054 790

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů MgA. Hanu Drozdovou. Kontakty na pověřence: info@zapleteno.cz, 775 054 790

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Zpracovávanými údaji jsou především: jméno a příjmení, adresa fakturační a doručovací, telefon, e-mail, údaje o provedené platbě, poznámka k objednávce a evidence objednávek.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, nejdéle po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Vaše osobní údaje předáme pouze těmto společnostem
 • smluvním dopravcům, kteří zajišťují dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy (Zásilkovna s.r.o., DIČ: CZ28408306; WEIDO CZ s.r.o., DIČ: CZ08313628; Balíkobot s.r.o., DIČ: CZ06283799)
 • společnosti ComGate Payments, a.s., DIČ CZ27924505, která provozuje platební bránu
 • společnosti Shoptet s.r.o., DIČ: CZ28935675, která zajišťuje provozování e-shopu a služeb s tímto provozem souvisejících
 • společnosti Heureka Shopping s.r.o., DIČ: CZ02387727, která zajišťuje marketingové služby a rozesílá dotazníky spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky (v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem správce, jímž je zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce). Dotazník je odeslán každému zákazníkovi, který neodmítl zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a to po každém nákupu v e-shopu. Rozesílání newsletterů a další marketingové služby pro nás zajišťuje společnost Ecomail.cz, s.r.o., DIČ: CZ02762943.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé marketingových služeb (Google, Facebook).

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky nakládání s osobními údaji změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste mu poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Verze ke stažení ZDE.

 

Seznam zpracovatelských smluv

 

Shoptet (Podmínky ochrany osobních údajů)

Zahraniční služby

Google (Ads Data Processing Terms)
Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)
Facebook (Data Policy)
Gdrive (Data Processing and Security Terms (Customers)Data Processing and Security Terms (Partners))

České a slovenské služby

Sklik (Smluvní podmínky pro inzerenty)
Heureka (VOPOchrana soukromí)
Seznam (Zbozi.cz VOP)

Zásilkovna (VOP)
WEIDO (VOP)
Balíkobot

Abra Flexi (Zásady ochrany soukromí společnosti ABRA Software a.s.)

Pohoda (Nařízení GDPR a program POHODA)

ComGate (Osobní údaje)

Ecomail (Zásady zpracování osobních údajů)